Ảnh / Chi tiết
Nail Art Designs với trái tim
naildesign / glaminati.com Ngày đăng: 12-07-2018
Giống như móng tay cầu vồng hét lên Mùa hè và nghỉ phép, một trái tim và hồng và đỏ hét lên Ngày Valentine. Bằng cách thêm những trái tim nhỏ dễ thương vào thiết kế móng tay của bạn, bạn có thể chỉ cho mọi người thấy rằng một người bạn thân là một người bạn thân.
Bình luận (0)