Nail Supplies Product categories

SẢN PHẨM

Nail Supplies
Sơn Phủ QT UV
Sơn Phủ QT UV
Đèn UV 36 Watt Làm Khô Gel
Đèn UV 36 Watt Làm Khô Gel
Máy Khoan Móng IMD
Máy Khoan Móng IMD
Tẩy Da Chai (Túi 2 chai)
Tẩy Da Chai (Túi 2 chai)
Bộ Khoan Super UP200
Bộ Khoan Super UP200
Dụng Cụ Tách Ngón Chân
Dụng Cụ Tách Ngón Chân
Sơn Acrylic Tím 5000
Sơn Acrylic Tím 5000
Tăm Gỗ
Tăm Gỗ
Callus Pro – Giũa Chân Bằng Điện
Callus Pro – Giũa Chân Bằng Điện
Muối ANS Pedi Salt – 2,3 (Túi 2 bình)
Muối ANS Pedi Salt – 2,3 (Túi 2 bình)
Thanh Đá Bọt Mr. Pumice (túi 5 thanh)
Thanh Đá Bọt Mr. Pumice (túi 5 thanh)
Bông Gòn Carolina 5,4kg
Bông Gòn Carolina 5,4kg
Sơn Phủ QT UV
Màu :
Sơn Phủ QT UV

Sơn Phủ QT UV

Mã: 26392

$50.00

Đèn UV 36 Watt Làm Khô Gel
Màu :
Đèn UV 36 Watt Làm Khô Gel

Đèn UV 36 Watt Làm Khô Gel

Mã: 26384

$89.00 $73.00

Máy Khoan Móng IMD
Màu :
Máy Khoan Móng IMD

Máy Khoan Móng IMD

Mã: 26372

$136.95

Tẩy Da Chai (Túi 2 chai)
Màu :
Tẩy Da Chai (Túi 2 chai)

Tẩy Da Chai (Túi 2 chai)

Mã: 26358

$57.00

Bộ Khoan Super UP200
Màu :
Bộ Khoan Super UP200

Bộ Khoan Super UP200

Mã: 26356

$440.00

Dụng Cụ Tách Ngón Chân
Màu :
Dụng Cụ Tách Ngón Chân

Dụng Cụ Tách Ngón Chân

Mã: 26354

$104.90

Sơn Acrylic Tím 5000
Màu :
Sơn Acrylic Tím 5000

Sơn Acrylic Tím 5000

Mã: 26350

$50.00

Tăm Gỗ
Màu :
Tăm Gỗ

Tăm Gỗ

Mã: 26347

$81.00

Callus Pro – Giũa Chân Bằng Điện
Màu :
Callus Pro – Giũa Chân Bằng Điện
Muối ANS Pedi Salt – 2,3 (Túi 2 bình)
Màu :
Muối ANS Pedi Salt – 2,3 (Túi 2 bình)
Thanh Đá Bọt Mr. Pumice (túi 5 thanh)
Màu :
Thanh Đá Bọt Mr. Pumice (túi 5 thanh)
Bông Gòn Carolina 5,4kg
Màu :
Bông Gòn Carolina 5,4kg

Bông Gòn Carolina 5,4kg

Mã: 26335

$79.00