Nail Equipment Product categories

SẢN PHẨM

Nail Equipment
Bàn Làm Móng Hollywood-kiểu dáng sang chảnh ,hợp với mọi thời đại ,không bị lỗi thời tạo thêm nét đẹp nổi bật cho tiệm nail
Bàn Làm Móng Hollywood-kiểu dáng sang chảnh ,hợp với mọi thời đại ,không bị lỗi thời tạo thêm nét đẹp nổi bật cho tiệm nail
Xe Đẩy Mặt Kính
Xe Đẩy Mặt Kính
Bàn Làm Móng Ion
Bàn Làm Móng Ion
Xe đẩy Tata
Màu : Brown
Xe đẩy Tata
Ghế Đẩu PediPodo
Màu : White
Ghế Đẩu PediPodo
Ghế Khách Hàng CC101
Màu : Black
Ghế Khách Hàng CC101
Trạm Làm Khô Nail Adelle
Màu : Black
Trạm Làm Khô Nail Adelle
Bàn Nail Mặt Kính Gắn Quạt Gió
Bàn Nail Mặt Kính Gắn Quạt Gió
Bàn Nail MT941
Màu : Black
Bàn Nail MT941
Quầy tiếp tân của Los Angeles
Quầy tiếp tân của Los Angeles
Giá Đỡ Treo Tường Bằng Gỗ (Túi 2 cái)
Màu : Black
Giá Đỡ Treo Tường Bằng Gỗ (Túi 2 cái)
Ghế Đẩu Kỹ Thuật GS9020
Màu : Butter scotch
Ghế Đẩu Kỹ Thuật GS9020
Bàn Làm Móng Hollywood-kiểu dáng sang chảnh ,hợp với mọi thời đại ,không bị lỗi thời tạo thêm nét đẹp nổi bật cho tiệm nail
Màu :
Bàn Làm Móng Hollywood-kiểu dáng sang chảnh ,hợp với mọi thời đại ,không bị lỗi thời tạo thêm nét đẹp nổi bật cho tiệm nail
Xe Đẩy Mặt Kính
Màu :
Xe Đẩy Mặt Kính

Xe Đẩy Mặt Kính

Mã: 25678

$235.00

Bàn Làm Móng Ion
Màu :
Bàn Làm Móng Ion

Bàn Làm Móng Ion

Mã: 25663

$490.00

Xe đẩy Tata
Màu : Brown
Xe đẩy Tata

Xe đẩy Tata

Mã: 25655

$385.40

Ghế Đẩu PediPodo
Màu : White
Ghế Đẩu PediPodo

Ghế Đẩu PediPodo

Mã: 25650

$139.50

Ghế Khách Hàng CC101
Màu : Black
Ghế Khách Hàng CC101

Ghế Khách Hàng CC101

Mã: 25640

$265.00 $228.00

Trạm Làm Khô Nail Adelle
Màu : Black
Trạm Làm Khô Nail Adelle

Trạm Làm Khô Nail Adelle

Mã: 25614

$812.00

Bàn Nail Mặt Kính Gắn Quạt Gió
Màu :
Bàn Nail Mặt Kính Gắn Quạt Gió
Bàn Nail MT941
Màu : Black
Bàn Nail MT941

Bàn Nail MT941

Mã: 25588

$431.00

Quầy tiếp tân của Los Angeles
Màu :
Quầy tiếp tân của Los Angeles
Giá Đỡ Treo Tường Bằng Gỗ (Túi 2 cái)
Màu : Black
Giá Đỡ Treo Tường Bằng Gỗ (Túi 2 cái)
Ghế Đẩu Kỹ Thuật GS9020
Màu : Butter scotch
Ghế Đẩu Kỹ Thuật GS9020