Hair Equipment Product categories

SẢN PHẨM

Hair Equipment
Ghế Gội Đầu H-2008BK-ghế màu đen ,Tay đua bằng gỗ nâu sậm có đệm lót tạo cảm giác thoải mái cho khách ngồi gội đầu
Ghế Gội Đầu H-2008BK-ghế màu đen ,Tay đua bằng gỗ nâu sậm có đệm lót tạo cảm giác thoải mái cho khách ngồi gội đầu
Ghế Hớt Tóc Nam SBC 6105
Ghế Hớt Tóc Nam SBC 6105
Thảm Sàn H-MC-E
Thảm Sàn H-MC-E
Bộ Ghế Gội Đầu Southlake
Bộ Ghế Gội Đầu Southlake
Ghế Nâng Đỡ – Ghế Booster
Ghế Nâng Đỡ – Ghế Booster
Chậu Gội Đầu Đôi Candy II
Chậu Gội Đầu Đôi Candy II
Máy Sấy Tóc Hoodie DL05
Máy Sấy Tóc Hoodie DL05
Máy Sấy Salon Aura 550 
Máy Sấy Salon Aura 550 
Thảm Sàn H-MC-P
Thảm Sàn H-MC-P
Vòi Nước GLT-06
Vòi Nước GLT-06
Ghế Sấy Tóc 1256 Plaza
Ghế Sấy Tóc 1256 Plaza
Ghế Kiểu Fiore
Ghế Kiểu Fiore
Ghế Gội Đầu H-2008BK-ghế màu đen ,Tay đua bằng gỗ nâu sậm có đệm lót tạo cảm giác thoải mái cho khách ngồi gội đầu
Màu :
Ghế Gội Đầu H-2008BK-ghế màu đen ,Tay đua bằng gỗ nâu sậm có đệm lót tạo cảm giác thoải mái cho khách ngồi gội đầu
Ghế Hớt Tóc Nam SBC 6105
Màu :
Ghế Hớt Tóc Nam SBC 6105

Ghế Hớt Tóc Nam SBC 6105

Mã: 26199

$296.00

Thảm Sàn H-MC-E
Màu :
Thảm Sàn H-MC-E

Thảm Sàn H-MC-E

Mã: 26197

$95.00 $92.00

Bộ Ghế Gội Đầu Southlake
Màu :
Bộ Ghế Gội Đầu Southlake

Bộ Ghế Gội Đầu Southlake

Mã: 26192

$615.00 $604.00

Ghế Nâng Đỡ – Ghế Booster
Màu :
Ghế Nâng Đỡ – Ghế Booster
Chậu Gội Đầu Đôi Candy II
Màu :
Chậu Gội Đầu Đôi Candy II

Chậu Gội Đầu Đôi Candy II

Mã: 26185

$1,090.00 $995.99

Máy Sấy Tóc Hoodie DL05
Màu :
Máy Sấy Tóc Hoodie DL05

Máy Sấy Tóc Hoodie DL05

Mã: 26180

$480.00

Máy Sấy Salon Aura 550 
Màu :
Máy Sấy Salon Aura 550 

Máy Sấy Salon Aura 550 

Mã: 26174

$227.00

Thảm Sàn H-MC-P
Màu :
Thảm Sàn H-MC-P

Thảm Sàn H-MC-P

Mã: 26172

$118.00

Vòi Nước GLT-06
Màu :
Vòi Nước GLT-06

Vòi Nước GLT-06

Mã: 26170

$129.00 $122.00

Ghế Sấy Tóc 1256 Plaza
Màu :
Ghế Sấy Tóc 1256 Plaza

Ghế Sấy Tóc 1256 Plaza

Mã: 26166

$355.00

Ghế Kiểu Fiore
Màu :
Ghế Kiểu Fiore

Ghế Kiểu Fiore

Mã: 26158

$355.00